Μαθήματα για Οικογένειες

Ο Πηλός οργανώνει ανά περιόδους οικογενειακά εργαστήρια δημιουργίας που απευθύνονται σε οικογένειες με παιδιά. Η παραπάνω δράση έχει έχει αυτοτελή χαρακτήρα και οργανώνεται ως σκοπό τη δημιουργική αλληλεπίδραση ενήλικων και παιδιών μέσα από μια διαδικασία δημιουργικής επικοινωνίας.